چشم انداز

«موسسه کوثر» ایجاد باغ شهر کوثر را به‌عنوان چشم‌انداز نهایی خود انگاشته و تلاش می‌کند این مهم را در بازه زمانی مطلوب به سرانجام برساند تا از طریق ایجاد ارزش‌افزوده برای زمین‌های بایر نسبت به تأمین هزینه‌های خط اول انتقال آب، بتواند مراحل اجرایی انتقال خط دوم آب را تأمین نماید. مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزبوم، باغ ویلاها، فضای سبز و مراکز اقامتی بخشی از پروژه‌هایی می‌باشد که برای رسیدن به این چشم‌انداز اجرایی می‌شود.