در این قسمت به دنبال یافتن ابهامات و سوالات خود باشید.

موسسه کوثر ، موسسه خیریه و عام المنفعه می باشد که بصورت خصوصی تحت نظارت دولت فعالیت میکند .

هیئت امناء موسسه شامل :

1- رئیس هیئت امناء – استاندار وقت می باشد

2- نماینده منتخب مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان

3- متخصص و صاحب نظردر زمینه آب به انتخاب نماینده ولی فقیه در استان

4- مدیر عامل وقت آب منطقه ای استان

5- مدیر عامل وقت آب و فاضلاب استان

پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهر یزد پس از چند مرحله تصفیه فیزیکی و شیمیایی طی دو مرحله پمپاژ و از طریق خط لوله ای به طول 24 کیلومتر به مخزن بالادست مجتمع منتقل شده که از طریق شبکه فضای سبز و بصورت ثقلی وارد شبکه آبیاری فضای سبز شده و قابل استفاده خواهد بود .

با در دست داشتن مدارک مالکیت ملک خریداری شده ضمن مراجعه به مسئول واحد ساخت و ساز و تکمیل فرم درخواست انشعاب ، با مراجعه به دفتر مرکزی و اخذ معرفی نامه جهت ادارات آب و فاضلاب و همچنین شرکت توزیع برق یزد نسبت به خریداری انشعاب اقدام نمائید.

و درخواست انشعاب آب کشاورزی در همان واحد ساخت و ساز مجتمع کاریزبوم ترتیب اثر داده می شود.

با مراجعه به کارشناسان مستقر در مجتمع و اخذ دفترچه راهنمای ساخت و ساز.

پس از تسویه حساب با واحد حسابداری با در دست داشتن مدارک مالکیت ملک خریداری شده و مراجعه به پیمانکار نقشه برداری مجتمع کاریزبوم فرم درخواست را تکمیل کرده ، پس از چند روز و انجام اقدامات لازم توسط پیمانکار (تعیین مختصات توپوگرافی زمین ، میخ کوبی و رنگ ریزی ) زمین مذکور طی صورتجلسه تحویل می گردد.

این مجتمع شامل 7 پردیس ملی و بین المللی فرهنگی ، ورزشی ، تندرستی ، اسکان موقت ، خرید و اوقات فراغت ، پژوهشی ، کسب و کار و هسته زاینده می باشد .همچنین کانالی به طول 9 کیلومتر و عرض 10 متر با استراتژیک مناسب برای ورزش های دوچرخه سواری و اسکیت و…. می باشد .

در صورت تسویه حساب قطعی بابت بهای زمین این امکان وجود دارد.

آبیاری 1200 هکتار فضای سبز مجتمع کاریزبوم بدون استفاده از منابع آبهای سطحی می باشد و فقط از آب تصفیه شده پساب مطابق استانداردهای رایج استفاده میگردد

بر اساس ضوابط مشخص شده این امکان وجود ندارد – (طبق مقررات موجود)

خیر – بر اساس ضوابط و مقررات طرح مصوب آماده سازی

پس از اتمام ساخت و ساز بر اساس پروانه شهرداری و گرفتن پایان کار از شهرداری.

مساحت قطعه

(متر مربع)

هم کف حداکثر

(متر مربع)

طبقه اول حداکثر

(متر مربع)

متوسط مساحت قطعه

(متر مربع)

تراکم20% حداکثر

(متر مربع)

تا800

125

40

750

175

801 تا 1250

150

50

1000

200

1251 تا 1750

175

110

1500

300

1751 تا 2250

200

125

2000

400

بزرگتر از 2250

300

200

3500

500

اراضی دولتی و از اداره کل راه و شهرسازی خریداری نموده است .

درخواست انصراف به موسسه تحویل میگردد اما وفق مفاد قرار داد فی ما بین عمل می گردد.

در کل دوران پرداخت اقساط فقط یک برگ چک آن هم برای مدت حداکثر دو ماه قابل تمدید می باشد ، جهت فسخ معامله به واحد حقوقی تحویل می گردد .

کلیه قطعات فاز یک و دو با 3 انشعاب آب شرب ، آب کشاورزی و برق قابل تحویل می باشد.

متوسط متراژ 1000 متر می باشد که طبق قیمت کارشناسی فروخته می شود.

چناچه پاسخ خود را در بالا نیافتید از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید.

نام و نام خانوادگی