پیشرفت 90 درصدی قطعه سوم سیل بند یزد

در آستانه فصل سرما و برای حفاظت مرکز استان در مقابل سیل احتمالی، عملیات اجرائی قطعه سوم سیل بند یزد با 90 در صد پیشرفت فیزیکی در شرف پایان است. به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد، این سیل بند بطول 8 کیلومتر در محدوده اراضی دوهزار هکتاری مجموعه فرهنگی ، تفریحی و توریستی کوثر در محور یزد به تفت واقع و برای احداث آن 75 هزار متر مکعب خاکریزی شده است.

ناظر عالی این پروژه عمرانی در این خصوص گفت: بر اساس مصوبه کمیته سیل استان و با سی میلیارد ریال سرمایه گذاری موسسه کوثر، عملیاتانتقال سیل بند قدیمی به منطقه بالا دست صورتگرفته تا آبهای سطحی و سیلاب به طرف رودخانه تفت هدایت شود.

بگفته مساح به موازات این سیل بند خاکی، یککانال سیل بند بتنی بطول 2 کیلومتر بمنظور هدایت روان آبها و اهداف تفریحی، سیاحتی و ورزشی در دست احداث است.

ناظر عالی فضای سبز مجموعه فرهنگی ، تفریحی و گردشگری کوثر نیز با اشاره به طرح احداث 700 هکتار فضای سبز عمومی و خصوصی در این مجموعه با استفاده از پساب تصفیه شده انتقالی گفت : با آبیاری تحت فشار فضای سبز، به شیوه زیر سطحی با کمترین تبخیر و با راندمان 95 درصد،اینمجموعه به صورت دریچه تنفسی شهر یزد و منبع تغذیه مجدد آبهای زیر زمینی عمل خواهد کرد .