بازدید معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب از پروژه تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی

جناب آقای مهندس جهانگیر حبیبی روز پنجشنبه 26 مهر ، از روند پیشرفت پروژه بزرگ تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی بازدیدکرد.

در این بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب با اشاره بر اهمیت اجرای این پروژه خاطر نشان کرد مردمان سخت کوش کویر بخصوص یزدیها از دیرباز با فرهنگ غنی مدیریت و تامین آب بوسیله قنات و صرفه جویی و قناعت همراه بوده اند. امیدواریم که اقدامات در این طرح عظیم همچنان در راستای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب با بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب باشد و بتواند پساب را تبدیل به خروجی با کیفیت مناسب و استاندارد نموده و در جهت تغذیه و تقویت حجم آب خوان دشت چرخاب که یکی از منابع و مخازن استراتژیک تامین آب شرب شهر یزد می باشد مورد استفاده قرار گیرد.

مهندس جهانگیر حبیبی با اشاره بر اهمیت جایگاه موسسه کوثر در این طرح عظیم خاطر نشان کرد مشارکت در سرمایه گذاری طرح های مدیریت مصرف بهینه آب ، کاری قابل تحسین است لذا جای تقدیر از دست اندرکاران این کار را داریم .

این بازدید که با همراهی مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای استان و مدیر عامل شرکت مهاب یزد و مدیران موسسه کوثر انجام پذیرفت از تصفیه خانه تکمیلی کوثر ، مسیر خط انتقال و ایستگاه های پمپاژ ، مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند و همچنین محل حفر چاه های تغذیه مصنوعی دیدن به عمل آمد.

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8344″]