برق فاز 2 باغ ویلا ها وصل شد

مالکین محترم فاز 2 می توانند از تاریخ یکشنبه 1397/08/06 نسبت به اخذ معرفی نامه درخواست انشعاب برق اقدام نموده و متعاقبا برای انجام مراحل اداری واگذاری انشعاب به اداره امور برق ناحیه یک شهرستان یزد واقع در انتهای خیابان شهید رجایی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کنتور مشترکین در تابلوهای کنتور جمعی واقع در معابر نصب می گردد و فعلا در فاز 2 بابت انشعاب هزینه ای دریافت نمی شود اما تهیه و نصب کابل از تابلوی کنتور تا داخل هر واحد به عهده متقاضی است.

جهت اطلاع از محل نصب کنتور هر واحد و مسیر و مشخصات و نوع کابل مناسب یا سایر اطلاعات مربوط به شبکه و تاسیسات برق به آقای مهندس علی محب الخامس که روز های زوج هفته در ساختمان اداری موسسه در کاریزلند حضور دارند مراجعه فرمایند.

🔷تلفن تماس موسسه کوثر یزد: 36265751-035
🔹آقای غفوری؛ مستقر در دفتر اداری مجتمع کاریزلند. داخلی 513 (صدور معرفی نامه انشعاب برق)
🔹 آقای اقتصادی؛ مستقر در دفتر مرکزی موسسه کوثر. داخلی 106 (صدور معرفی نامه انشعاب برق)
🔹 آقای محب الخامس (روزهای زوج هفته) داخلی 522 (ارائه توضیحات فنی در مورد انشعاب برق)