بازدید مدیر عامل موسسه کوثر یزد از ساختمان کنترل مرکزی مجتمع کاریزلند

 

🔴 بازدید مدیر عامل موسسه کوثر یزد از روند پیشرفت نهایی ساختمان کنترل مرکزی آب مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند

🔻باهمراهی مدیر فنی و مهندسی موسسه کوثر مهندس مساح
🔹 مهر / 97

🔰 بااستحضار می رساند ساختمان کنترل مرکزی تاسیسات آبیاری فازهای مختلف اسکان موقت واقع در منطقه 700هکتاری اراضی مجتمع فرهنگی تفریحی و توریستی کاریزلند یزد، جهت نصب تاسیسات برقی و مکانیکی کنترل مرکزی سیستم ها و شبکه های آبیاری تحت فشار فضای سبز عمومی و باغات فازهای 1 تا 4 اسکان موقت میباشد. تجهیزات مکانیکی شامل دستگاه ها و تجهیزاتی است که آب را پس از تصفیه فیزیکی و افزایش کود و سایر مواد مورد نیاز با کنترل دقیق دبی و فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری میکند.

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8286″]