فراخوان بازدید از تصفیه خانه تکمیلی و تاسیسات انتقال موسسه کوثر

با توجه به آماده بودن مجموعه تصفيه خانه تكميلي موسسه كوثر و خطوط و ايستگاه هاي پمپاژ و تاسيسات انتقال از تصفيه خانه به كاريزلند که سرمايه گذاري سنگيني توسط موسسه كوثر براي اجراي آنها شده است . این سرمایه گذاری تضمين خوبي براي اطمينان از تامين آب با كيفيت و پايدار براي مجموعه كاريزلند مي باشد . در همین راستا امكان بازديد تعداد محدودي از مالكين از تاسيسات مذكور فراهم شده است بنابراين از مالكين محترمي كه مايل به بازديد از تاسيسات فوق مي باشند درخواست مي شود ( از طريق پیامک به شماره تلفن 09135103335 ) نسبت به ثبت نام اقدام نمايند زمان بازديد متعاقبا به كساني كه ثبت نام كرده اند اعلام خواهد شد ضمناً ظرفیت بازدید در هر مرحله 20 نفر خواهد بود .

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8804″]