فراخوان بازدید از تصفیه خانه تکمیلی و تاسیسات انتقال موسسه کوثر

با توجه به آماده بودن مجموعه تصفیه خانه تکمیلی موسسه کوثر و خطوط و ایستگاه های پمپاژ و تاسیسات انتقال از تصفیه خانه به کاریزلند که سرمایه گذاری سنگینی توسط موسسه کوثر برای اجرای آنها شده است . این سرمایه گذاری تضمین خوبی برای اطمینان از تامین آب با کیفیت و پایدار برای مجموعه کاریزلند می باشد . در همین راستا امکان بازدید تعداد محدودی از مالکین از تاسیسات مذکور فراهم شده است بنابراین از مالکین محترمی که مایل به بازدید از تاسیسات فوق می باشند درخواست می شود ( از طریق پیامک به شماره تلفن 09135103335 ) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند زمان بازدید متعاقبا به کسانی که ثبت نام کرده اند اعلام خواهد شد ضمناً ظرفیت بازدید در هر مرحله 20 نفر خواهد بود .

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8804″]

یک نظر بگذارید