🔴بازدید از تصفیه خانه تکمیلی کوثر و مجتمع کاریزبوم جهت بررسی بازچرخانی پساب شهر یزد به سفره های زیر زمینی

🔻به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد روز دوشنبه 16 اردیبهشت اولین جلسه کمیته تخصیص آب در سال 98 به میزبانی این موسسه در مجتمع فرهنگی ، تفریحی ، گردشگری کاریزلند با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ، فرماندار یزد ، مدیرعامل آب منطقه ای ، آب و فاضلاب ، جهاد کشاورزی ، صنعت و معدن ، محیط زیست و منابع طبیعی برگزارشد.

🔻همچنین نظر به لزوم تعیین تکلیف پساب جمع شده تصفیه خانه شهر یزد و پیشنهاد موسسه کوثر مبنی بر بازچرخانی پساب به منظور تغذیه مصنوعی آبخوان منطقه چرخاب و نیز ایجاد پارک جنگلی در محدوده کوه کاسه به وسعت 1000 هکتار بازدیدی از محل تصفیه خانه تکمیلی موسسه کوثر و مجتمع کاریزلند صورت گرفت.

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8891″]