اطلاعیه شماره 19 مجتمع کاریزبوم

قابل توجه مالكين محترم فاز 1 و 2 و پيمانكاران عمليات خاكي : پيرو اطلاعيه هاي قبلي با توجه به احتمال ايراد خسارت به لوله ها و كابلهاي انتقال و توزيع برق كه در پياده روها قرار دارد لازم است خاكبرداري و پي كني مربوط به ديواركشي اضلاع مجاور خيابان توسط كارگر انجام شود .

بديهي است در صورت عدم رعايت نكات ايمني و بروز حادثه مسئوليت جبران كليه خسارت وارده بعهده مالك خواهد بود .

ضمناً لازم است قبل از هر گونه اقدام به عمليات خاكي با واحد بهره برداري موسسه مستقر در كاريزلند هماهنگي لازم بعمل آيد