گزارش تصویری از روزهای پایانی افتتاح پیشرفته ترین تصفیه خانه تکمیلی کشور در یزد

‍ 🔴 افتتاح و بهره برداری از طرح احداث پیشرفته ترین تصفیه خانه تکمیلی کشور در شهر یزد

🔹این طرح از سال 1394 توسط موسسه کوثر یزد با هزینه ای بالغ بر ششصد میلیارد ریال در زمینی به مساحت تقریبی 6 هکتار در محدوده تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد در حال اجرا می باشد که شامل واحد هایی چون ، اختلاط سریع ، میکرواسترینر ، سیستم گندزدایی ، زلال ساز ، ایستگاه های پمپاژ ، مخازن و …. است .
از جمله اهداف اجرای این طرح ، استفاده بهینه از پساب در آبیاری فضای سبز و گیاهان مثمر و در نتیجه کاهش استفاده از سفره های آب زیر زمینی ، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ناشی از انتشار و ماند پساب و از همه مهم تر برای اولین بار در کشور طرح مهم تغذیه مصنوعی به سفره های زیرزمینی که در نهایت تقویت و جبران کسری آب های زیر زمینی را بهمراه دارد می توان نام برد .

🔹ویژگی های خاص این طرح با توجه به حجم خروجی فاضلاب تصفیه شده ، فرآیند تصفیه ،مطابقت با استاندارد EPA(استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ) می باشد . که به موجب این استاندارد آبیاری گیاهان مثمر و تغذیه مصنوعی قابل اجراست.
🔹این طرح عظیم که توسط موسسه کوثر اجرا شده روز های پایانی خود را به سر می برد .

 

[hm_sliders type=”owl_gall” id=”8804″]