اطلاعیه پیمانکار تعویض خاک

با توجه به درخواست برخي از مالكين محترم مجتمع کایزلند ، تلفن تماس تعدادي از پيمانكاراني كه امكانات تعويض و اصلاح خاك واحد هاي باغ ويلايي را در اختيار دارند به شرح ذيل اعلام مي گردد.
1️⃣ پيمانكاري جلال لقماني 09133511280
2️⃣ پيمانكاري ابوالفضل زارع 09103858244
3️⃣ پيمانكاري محمد نقيبي 09131517074
4️⃣ پيمانكاري مهدي زارع 09131533850
5️⃣ پيمانكاري سيد جواد حسيني 09131547079
توضيح:
– مسائل مالي، قراردادي، تعهدات طرفين بايد بين مالك و پيمانكار توافق و مكتوب شود و موسسه در اين موارد مسئوليتي ندارد.
– كيفيت خاك زراعي و ابعاد و اندازه هاي مناسب براي اصلاح و تعويض خاك و راهنمايي در مورد ساير مسائل مرتبط با فضاي سبز توسط كارشناسان واحد فضاي سبز موسسه 36265751 (آقاي مهندس دهستاني، داخلي 523 و آقاي مهدنس فرقاني، داخلي 516) ارائه خواهد شد.