اطلاعیه پيشگيري از تركيدگي لوله و تاسيسات آب شرب و فضاي سبز

♦️مالكين محترم فاز 1 و 2
🔻با توجه به برودت هوا، براي پيشگيري از تركيدگي لوله و تاسيسات آب شرب و فضاي سبز بر اثر يخبندان، نكات ذيل را رعايت نماييد.
1️⃣در روزهايي كه به آب در قطعه خود نياز نداريد شير فلكه اصلي آب شرب و آب فضاي سبز را ببنديد و شير تخليه يا شير موجود در گودترين نقطه را باز نماييد تا آب درون لوله ها و اتصالات تخليه شود.
2️⃣ روي كنتور و اتصالات اطراف آن را با پوشش مناسب بپوشانيد.