اطلاعیه پیشگیری از ترکیدگی لوله و تاسیسات آب شرب و فضای سبز

♦️مالکین محترم فاز 1 و 2
🔻با توجه به برودت هوا، برای پیشگیری از ترکیدگی لوله و تاسیسات آب شرب و فضای سبز بر اثر یخبندان، نکات ذیل را رعایت نمایید.
1️⃣در روزهایی که به آب در قطعه خود نیاز ندارید شیر فلکه اصلی آب شرب و آب فضای سبز را ببندید و شیر تخلیه یا شیر موجود در گودترین نقطه را باز نمایید تا آب درون لوله ها و اتصالات تخلیه شود.
2️⃣ روی کنتور و اتصالات اطراف آن را با پوشش مناسب بپوشانید.

یک نظر بگذارید