اطلاعیه مهم : هرگونه حفاری و پی کنی مستلزم انجام هماهنگی قبلی با مدیریت فنی و اجرایی موسسه

قابل توجه مالکین محترم اراضی باغ ویلا (اسکان موقت)
همه پیاده رو های معابر در فاز 1 و 2 اسکان موقت، کابل یا لوله غلاف برق عبور کرده است. بنابراین حفاری و پی کنی در اضلاع مجاور خیابان (همه معابر) با بیل مکانیکی به دلیل خطر برق گرفتگی و احتمال ایراد آسیب به تاسیسات اکیداً ممنوع است و باید با دست انجام شود.
ضمناً پیرو اطلاعیه های قبلی هرگونه حفاری و پی کنی مستلزم انجام هماهنگی قبلی با مدیریت فنی و اجرایی موسسه در کاریزلند می باشد .

یک نظر بگذارید