طرح ترویج درختکاری و توسعه فضای سبز قطعات کاریزبوم

به منظور ترویج درختکاری و توسعه فضای سبز قطعات کاریزلند ، موسسه کوثر در نظر دارد طرحی را با نام “همراهی سبز “ با مشارکت مالکین و شرایط ویژه و مساعدت های مناسب موسسه اجرا کند.

بنابراین از کلیه مالکینی که تاکنون مبادرت به درختکاری نکرده اند دعوت می شود جهت اطلاع از جزئیات طرح و ثبت نام اولیه به منظور برنامه ریزی اجرای طرح به دفتر فضای سبز کاریزلند مراجعه نمایند .

تلفن تماس :
36265751  داخلی  551
مهندس دهستانی  09132747567
مهندس فرقانی  09134512360

یک نظر بگذارید