نتایج فراخوان نام گذاری پارک هزار هکتاری یزد

ضمن ارزوی توفیق روزافزون برای همشهریان عزیز ، فراخوان نامگذاری پارک بزرگ ۱۰۰۰ هکتاری یزد در محدوده کوه کاسه به پایان و نتایج به شرح زیر مشخص شد.
۱-  این فراخوان به منظور ارتقاء و تجلی هویت شهر یزد و با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اقلیمی و بر پایه اصول اساسی نام گذاری با اهداء جوایز ارزنده در تاریخ ۱ تیر ماه توسط دبیرخانه منتشر و بصورت مجازی و فیزیکی اطلاع رسانی شد.
۲-  پس از پایان مهلت ارائه آثار ، ۱۲۰ نفر از علاقه مندان در این حوزه آثار خود را به دبیرخانه این موسسه ارائه کردند.
۳-  نام های ارسالی به مدت یک ماه توسط تیم کارشناس و صاحب نظر در این حوزه بررسی و سرانجام به ترتیب نام های (هفت سنگ ، کاریزماه  ، سایه و آفتاب ) رسیدند.
از تمامی کسانی که در این امر ما را یاری کردند قدردانی و موفقیت و سربلندی شما بزرگواران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم .