ضمن ارزوي توفيق روزافزون براي همشهریان عزیز ، فراخوان نامگذاری پارك بزرگ 1000 هكتاري يزد در محدوده كوه كاسه به پایان و نتایج به شرح زیر مشخص شد.
1- اين فراخوان به منظور ارتقاء و تجلي هويت شهر يزد و با مؤلفه هاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، سياسي و اقليمي و بر پايه اصول اساسي نام گذاري با اهداء جوايز ارزنده در تاريخ 1 تير ماه توسط دبيرخانه منتشر و بصورت مجازي و فيزيكي اطلاع رساني شد.
2- پس از پايان مهلت ارائه آثار ، 120 نفر از علاقه مندان در اين حوزه آثار خود را به دبيرخانه این موسسه ارائه كردند.
3- نام هاي ارسالي به مدت يك ماه توسط تيم كارشناس و صاحب نظر در اين حوزه بررسي و سرانجام به ترتیب نام هاي (هفت سنگ ، كاريزماه ، سايه و آفتاب ) رسيدند.
از تمامی کسانی که در این امر ما را یاری کردند قدردانی و موفقيت و سربلندي شما بزرگواران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم .