ضمن ارزوی توفیق روزافزون برای همشهریان عزیز ، فراخوان نامگذاری پارک بزرگ 1000 هکتاری یزد در محدوده کوه کاسه به پایان و نتایج به شرح زیر مشخص شد.
1-  این فراخوان به منظور ارتقاء و تجلی هویت شهر یزد و با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اقلیمی و بر پایه اصول اساسی نام گذاری با اهداء جوایز ارزنده در تاریخ 1 تیر ماه توسط دبیرخانه منتشر و بصورت مجازی و فیزیکی اطلاع رسانی شد.
2-  پس از پایان مهلت ارائه آثار ، 120 نفر از علاقه مندان در این حوزه آثار خود را به دبیرخانه این موسسه ارائه کردند.
3-  نام های ارسالی به مدت یک ماه توسط تیم کارشناس و صاحب نظر در این حوزه بررسی و سرانجام به ترتیب نام های (هفت سنگ ، کاریزماه  ، سایه و آفتاب ) رسیدند.
از تمامی کسانی که در این امر ما را یاری کردند قدردانی و موفقیت و سربلندی شما بزرگواران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم .

 

یک نظر بگذارید