نام گذاری مجتمع واقع در جاده یزد – تفت

ابتدا لازم است مطرح کنم کلیه پروژه های موسسه از اول با نام مقدس کوثر در اذهان عمومی مطرح شده است و بعد از شکل گیری پروژه نام زیبایی با نظر هیئت مدیره محترم آن زمان بر پروژه ها گذاشته شده است . مانند : گلستان ، بهارستان ، شقایق و …..
از این رو هیئت مدیره بر خود لازم دانستند تا با شناسایی روش های مختلف انتخاب نام و برگزاری استعلام گروهی که در استان جزو گروههای برتر در این حوزه بود را انتخاب کنند .
این گروه با توجه به شرح خدماتی که توسط هیئت مدیره داده شده بود به شرح زیر شروع به معرفی نام های مختلف کردند.
مختصری از شرح خدمات: 1- نام انتخابی برگرفته از هدف موسسه ، سنت و مدرنیته باشد 2- از ویژگی های کوتاه بودن ، خلاقانه ، خوش آوایی ، مرتبط ، متمایز ، برتری ، مبین فرهنگ یزد و …. برخوردار باشد
هیئت مدیره با دقت نظر بالا و انتخاب سخت خودشان در آخر نامی را از بین ده ها نام برگزیدند.
کاریزلند به معنای سرزمین قنات
کاریز به معنای قنات خود بیانگر سنت ، فرهنگ یزد و هدف اصلی موسسه یعنی انتقال آب می باشد.
انتخاب نام دومی نیز که هم به کاریز آوای خوبی دهد و هم بیانگر مدرنیته و عظمت پروژه توریستی 2000 هکتاری باشد لازم بود.
امروزه اکثر پروژه های مدرن و توریستی برگرفته از کلمه لند می باشد مانند مثال هایی چون تقاطع پژوهش و پروژه رزلند ،
همچنین انتخاب نامی که سبب افزایش تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پردیس تجاری باشد برای موسسه امری مهم است
و انشاا… در آینده نزدیک پیشنهاد هتل 5 ستاره در مجتمع کاریزلند برای یک توریست خارجی در شهر یزد به جذابیت آن می افزاید .