1399/12/23

عضو شورای شهر اسلامی بندرعباس

به یاری خداوند منان در روز چهارشنبه ۲۲/۹/۹۶ از مجتمع باغ ویلا موسسه کوثر به اتفاق جناب آقای دیانورد ریاست سازمان برنامه و بودجه و مهندس قصمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و جناب آقای باوقار ریاست محترم شورای شهر و آقای بلارک عضو محترم شورای بازدید بعمل آمد از قسمت های مختلف باغ دیدن گردید. لذا مجموعه بسیار زیبا با طراحی و برنامه ریزی علمی طراحی و مساحت گردید که برای اینجانب بسیار جالب بود از جمله سیستم ابرسانی و فضای سبز بصورت دیجیتال و بوسیله تابلو فرمان اعلام گردید. در پایان ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای عوامل و دست اندرکاران این مجموعه واقعاً مجموعه منصوب به خرد بوده که مشابه در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .