1399/12/23

رئیس شورای شهر بندر عباس

امروز ۹۶/۹/۲۲ در معیت همکاران شورا و مدیر برنامه و بودجه استان ، مدیر عامل آب و فاضلاب استان از مجتمع کاریزبوم موسسه کوثر در استان یزد بازدید به عمل آمد در این بازدید از نظم دوستان از ساختار پروژه عظیم لذت بردیم و بسیار خوب زیرساختهای آن انجام شده بود که نشان از مدیریت خوب این تیم کاری می باشد و آرزوی موفقیت برای همه این دوستان دارم .