گزارشی از دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با وزیر کشور

 

و نمایندگان استان نیز هر کدام دلایل اجماع خود را بر گزینه پیشنهادی استاندار یزد مطرح نمودند و از وزیر محترم کشور خواستند تا نسبت به این اتحاد نظر و اجماع به دست امده بین نمایندگان مردم در مجلس و دیگر بزرگان و علمای استان اعتماد کند.

مجمع نمایندگان یزد دوشنبه شب ۹۶/۸/۱ در دفتر وزیر کشور و با حضور اقایان تابشی ، دهقانی ؛ صباغیان و موسوی، جبار زاده معاون سیاسی ، سامانی معاون پارلمانی و کفاشی مدیر کل مجلسی و وزارت کشور در حضور مقام عالی وزارت کشور جناب آقای رحمانی فضلی تشکیل گردید در این جلسه دو موضوع بحث وبررسی صورت گرفت :

ابتدا موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان اشکذر مورد بحث و تبادلی نظر قرار گرفت که جناب رحمانی فضلی دستورات لازم را به معاون سیاسی وزارت کشور اعلام نمودند و بحث دوم با توجه به لایحه افزایش نمایندگان مردم در مجلسی مجمع نمایندگان از وزیر محترم کشور درخواست نمودند تا دو نفر به نمایندگان حاضر در استان اضافه شود و تعداد نمایندگان استان یزد از ۴ نفر به ۶ نفر افزایش یابد.

پسی در خصوص نحوه تعیین استانداران و مسائل پیرامونی آن جناب اقای رحمانی فضلی مواردی را مطرح نمودند و نمایندگان استان نیز هر کدام دلایل اجماع خود را بر گزینه پیشنهادی استاندار یزد مطرح نمودند و از وزیر محترم کشور خواستند تا نسبت به این اتحاد نظر و اجماع به دست آمده بین نمایندگان مردم در مجلس و دیگر بزرگان و علمای استان اعتماد نموده و طبق مقررات دستور اقدام مراحل بعدی را صادر فرمایند که مورد موافقت .مقام عالی وزارت قرار گرفت. (کانال رئیس مجمع نمایندگان استان یزد)