فروش قطعات مجتمع کاریزبوم / بهمن ماه 1398

▫️موسسه کوثر در نظر دارد در دهه مبارک فجر تعدادی از قطعات اراضی مجتمع فرهنگی تفریحی گردشگری کاریزلند کوثر را به صورت #نقد و #اقساط از طریق #مزایده_عمومی به فروش برساند.
▫️متقاضیان می توانند جهت دریافت و خرید اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 اقدام و قیمت پیشنهادی خود را لغایت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 به دفتر فروش موسسه کوثر یزد (واقع در بلوار شهید منتظرقائم کوچه شهید نقیب زاده) یا دفتر فروش مجتمع کاریزلند (واقع در کیلومتر ۱۰ جاده یزد تفت، محل ساختمان اداری مجتمع کاریزلند) مراجعه نمایند.

▫️روابط عمومی موسسه کوثر یزد
🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir