شگفت انگیز؛ درست مثلِ زندگی

شگفت انگیز؛ درست مثلِ زندگی
در میان عناصر تشکیل دهنده هستی، آب در واقع یکی از شگفت‌انگیز ترین و اساسی‌ترین پدیده هاست.ارزنده ترین هدیه‌ای که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است و این نعمت الهی به عنوان منشا حیات و سرآغاززندگی همه موجودات محسوب می‌شود.
یک انسان معمولی تنها می‌تواند برای مدت محدودی بدون آب به زندگی و حیات خود ادامه دهد در حالیکه بدون غذا ممکن است بتوان چند روز ویا حتی تا چند هفته زنده ماند و این مقایسه خود دلیلی کافی برای اهمیت و نقش آب در زندگی بشر است.
با توجه به این ضرورت و شرایط حاکم بر مناطق مختلف دنیا، تامین آب سالم و کافی یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین چالش های اصلی برای بشر امروزیست و بی توجهی با کم توجهی به آن یعنی عبور از زندگی و سهل انگاری نسبت به ثروتی گرانبها که تمام عوامل در این بنیاد حیاتی ریشه دارند.
واژه آب با زیست بشر و ثانیه ثانیه زندگی تمام موجودات زنده پیوندی عمیق دارد و وجود این مایع حیات بخش، نویدی از عمران و آبادانی به شمار می‌رود. بدین ترتیب خطر کم آبی و خشکسالی نشانه بحران‌های بزرگ در آینده خواهد بود. به همین دلیل منابع آبی، روش‌های جایگزین کردن منابع تجدید پذیر و … همگی نیازمند تدبیرهایی هوشمندانه است تا برای امروز و آینده بتوان این مشکل را کنترل کرد و راه حل‌های کلیدی برای امتداد زندگی بهتر با تکیه بر دانش و فناوری روز به ویژه بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی پیش روی بشر گذاشت.

یک نظر بگذارید