شگفت انگیز؛ درست مثلِ زندگی

شگفت انگیز؛ درست مثلِ زندگی
در میان عناصر تشکیل دهنده هستی، آب در واقع یکی از شگفت‌انگیز ترین و اساسی‌ترین پدیده هاست.ارزنده ترین هدیه‌ای که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است و این نعمت الهی به عنوان منشا حیات و سرآغاززندگی همه موجودات محسوب می‌شود.
یک انسان معمولی تنها می‌تواند برای مدت محدودی بدون آب به زندگی و حیات خود ادامه دهد در حالیکه بدون غذا ممکن است بتوان چند روز ویا حتی تا چند هفته زنده ماند و این مقایسه خود دلیلی کافی برای اهمیت و نقش آب در زندگی بشر است.
با توجه به این ضرورت و شرایط حاکم بر مناطق مختلف دنیا، تامین آب سالم و کافی یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین چالش های اصلی برای بشر امروزیست و بی توجهی با کم توجهی به آن یعنی عبور از زندگی و سهل انگاری نسبت به ثروتی گرانبها که تمام عوامل در این بنیاد حیاتی ریشه دارند.
واژه آب با زيست بشر و ثانیه ثانیه زندگی تمام موجودات زنده پيوندي عميق دارد و وجود اين مايع حيات بخش، نويدي از عمران و آباداني به شمار مي‌رود. بدين ترتيب خطر كم آبي و خشكسالي نشانه بحران‌هاي بزرگ در آينده خواهد بود. به همين دليل منابع آبي، روش‌هاي جايگزين كردن منابع تجديد پذير و … همگي نيازمند تدبيرهايي هوشمندانه است تا برای امروز و آينده بتوان اين مشكل را كنترل كرد و راه حل‌های کلیدی برای امتداد زندگی بهتر با تکیه بر دانش و فناوری روز به ویژه بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی پیش روی بشر گذاشت.