رعایت قوانین راهنمایی رانندگی در کاریزبوم الزامی است!

با توجه به دغدغه مندی موسسه کوثر نسبت به حفظ و ارتقا ایمنی معابر مجتمع کاریزلند، زین پس از تمامی مالکین و ذی نفعان این مجتمع مورد انتظار است نسبت به تردد قانونی در معابر مجتمع کاریزلند با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی اقدام کنند.
🔹رعایت این مهم برای تمامی افراد، الزامی بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با عاملان بنابر قانون، اقدام و برخورد خواهد شد.
◽️باتشکر | روابط عمومی موسسه کوثر یزد

🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir (http://iinstagram.com/ksr_ir)