حضور موسسه کوثر در پانزدهمین نمایشگاه های بین المللی مشهد

حضور موسسه کوثر در پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته با هدف جذب سرمایه گذار در مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد