ثبت مسیر دوچرخه سواری پارک ۱۲۰۰ هکتاری کاریزبوم با حضور میدانی دوچرخه سواران یزدی

به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر، گروه ۱۴ نفره دوچرخه سواری کوهستان کوهسار، مسیر مجتمع کاریزلند تا منطقه کوه کاسه را رکاب زده و نسبت به مسیر یابی و مسیرزنی اطراف کوه، اقدام و مسیر “کراسکانتری” و “اندور” برگزیده را پاک سازی و ثبت کردند.
شایان ذکر است چندی پیش با همت موسسه کوثر اجرای پروژه بزرگترین پارک طبیعی مرکز و جنوب کشور به وسعت ۱۲۰۰ هکتار در منطقه کوه کاسه در دست اقدام قرار گرفت.
پرداختن به فعالیت های ورزشی و به تبع افزایش نشاط اجتماعی و سلامت شهروندان یکی از اهداف چندگانه اجرای این پروژه است.

🌐 https://kowsaryazd.com
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir