تاکید عضو شورای شهر یزد برای جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز

عضو شورای شهر یزد گفت: آب از عناصر مهم طبیعت است که این کمیسیون برای مدیریت منابع آب شهر، جدا سازی آب شرب از آب مورد نیاز برای آبیاری درختان را در دستور کار قرار داده و با صرف هزینه میلیاردی، آب خام برای آبیاری درختان شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سپنتا نیکنام، رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد گفت: این کمیسیون اقدامات مثبتی به منظور حفظ محیط زیست شهری و مدیریت بهینه عناصر زیست محیطی در شهر یزد انجام داده است.

وی افزود: آب از عناصر مهم طبیعت است که این کمیسیون برای مدیریت منابع آب شهر، جدا سازی آب شرب از آب مورد نیاز برای آبیاری درختان را در دستور کار قرار داده و با صرف هزینه میلیاردی، آب خام برای آبیاری درختان شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

نیکنام با اشاره به عنصر خاک به عنوان دیگر عنصر اصلی طبیعت گفت: در این زمینه نیز ساماندهی نخاله های ساختمانی با همت سازمان مدیریت پسماند نهایی شده و با این اقدام تهدید پسماند نخاله ساختمانی برای یزد کمرنگ می شود.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: همچنین ایجاد و گسترش فضا های سبز شهری از آیتم های مورد توجه برای حفظ هوای پاک بوده است.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات مثبت این کمیسیون راه اندازی کارخانه کمپوست به منظور تفکیک و پردازش زباله و همچنین آماده سازی اپلیکیشن ثبت زباله بوده که با استفاده از آن شهروندان می توانند زباله های خشک خود را درب منازلشان به پیمانکار مربوطه تحویل دهند.