بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرک تخصصی اقامتی کاریزبوم

اجرای 3500متر خط تغذیه فولادی

اجرای 78 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتلین

نصب 1 عدد ایستگاه تقلیل فشار 10,000 متر مکعب بر ساعت

گاز رسانی به 1000 واحد ویلایی و تجاری و نصب 500 علمک در شهرک تخصصی اقامتی کاریزبوم

پردیس باغ ویلایی فاز 1-2-3 و پردیس تجاری