موقعیت جغرافیایی شهرک تخصصی اقامتی کاریزبوم در جوار بزرگ راه یزد به شیراز قرار دارد

با توجه به اینکه خودروهای خارج شده از کاریزبوم در مسیر بازگشت به یزد اولین دوربرگردان بزرگ راه را انتخاب می کنند به دلیل نبود دسترسی امن ، با اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح علاوه بر اصلاح مسیر قدیمی و احداث دو و نیم کیلومتر باند اصلی ساخت دو دهانه ی پل بتنی در محور های رفت و برگشت بزرگراه امکان عبور در عرض جاده را می دهد در این پرژه با احداث یک میدان در ضلع شرقی بزرگراه ترافیک ورودی و خروجی کاریزبوم هم به آسانی هدایت می شود.