آماده سازی فاز سوم پردیس باغ ویلایی (زیرسازی ، تأسیسات آب، برق، گاز، سنگ جدول ،آسفالت)

فاز سوم پردیس باغ ویلایی به وسعت 110 هکتار شامل 460 قطعه زمین باغ ویلایی و تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری ، خدماتی و رفاهی می باشد ، پروژه آماده سازی فاز سوم شامل عملیات خاکی ، زیرسازی ، روسازی و اجرای شبکه های توزیع آب شرب و آب فضای سبز و شبکه توزیع گاز در حال اجرا می باشد .