درباره ی پروژه

موضوع پیمان: عملیات اجرایی مربوط به اتوماسیون سیستم آبیاری فضای سبز عمومی و باغات فاز یک اسکان موقت مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کوثر یزد واقع در کیلومتر 10 بزرگراه یزد – تفت شامل کابل کشی، تهیه و نصب الکتروموتور و گیربکس روی کلیه شیرها و تهیه لوازم و اجرای تأسیسات و تجهیزات کنترل مرکزی مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات و شرح خدمات منضم به پیمان