درباره ی پروژه

احداث سوله انبار (ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی) تأسیسات اراضی 2000 هکتاری مجتمع تفریحی فرهنگی، توریستی کاریزبوم ، به مساحت تقریبی 2000 مترمربع شامل انجام کارهای معماری، اسکلت فلزی، دیوارچینی و کف سازی سوله مطابق مشخصات فنی، تهیه و نصب ساندویچ پانل دیواری و سقفی و زیرسازی های مربوطه، انجام عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر که در نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه آورده شده است.