اجرای پست 63 کیلو ولت شهرک تخصصی اقامتی کاریزبوم به منظور تامین برق دائم و پایدار شهرک تخصصی اقامتی کاریزبوم مطالعات احداث پست 63/400 کیلو ولت کاریزبوم با انتقال خط 63 کیلو ولت به طول 8 کیلومتر و احداث یک پست جنب هتل 5 ستاره طلائیه در پردیس کسب و کار در زمینی به وسعت 10 هزار متر مربع در حال اجراست.