پروژه های جاری

 • کاشت ، آبیاری ، بهره برداری و نگهداری فضای سبز و خیابانهای باغشهر
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ / بدون نظر / پروژه های جاری, صفحه اول /

  الف) تهیه، حمل و غرس گونه های گیاهی درختی مثمر و غیر مثمر و نگهداری و بهره برداری به مدت سه سال بشرح جدول تهیه و تأیید شده توسط کارفرما در رفیوژهای کناری و میانی بلوارها، به طول تقریبی ۱۲۰۰۰ متر و معابر فرعی به طول تقریبی ۱۵۰۰۰ متر در فاز یک مجتمع فرهنگی، تفریحی، گردشگری کاریزلند

  ب) حفظ و نگهداری و اجرای عملیات داشت بر روی فضای سبز کاشته شده در سال زراعی ۹۳-۹۲ به طول تقریبی ۵۷۵۰ متر که جمعاً حدود ۱۹۰۰ اصله درخت می باشد.

  ادامه مطلب

 • پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ / بدون نظر / پروژه ها, پروژه های جاری /

  پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی ۱۷۸ هکتاری باغ شهر(فاز ۲) ۱. خطوط هوایی فشارمتوسط

  • احداث ۷۵ مترمکعب کانال کنی
  • احداث ۴۹ اصله تیرسیمانی
  • احداث ۱۰۳۵۰متر هادی روکش دار  ACSRهاینا
   ۲. خطوط زمینی فشار متوسط و پست
  • احداث ۹۳۵۹ مترمکعب کانال
  • احداث ۱۸ دستگاه پست پدمانتد
  • احداث ۸ عدد پست RMU
  • احداث ۴۳۵۰۰ متر کراسینگ ۱۸۵*۱ آلومینیوم
  ۳. خطوط زمینی فشار ضعیف
  • احداث ۱۰۰۰۰متر مکعب کانال
  • احداث ۲۰۰۰ متر کانال پیکوری
  • احداث ۲۰۰۰۰متر لوله گذاری
  • احداث ۳۷ عدد ... ادامه مطلب