شهرک صنفی یزد

شهرک صنفی یزد

مقدمه :

موسسه کوثر یزد به منظور کمک به طرح تامین و انتقال آب به استان یزد طرح ها و پروژه های اقتصادی متعددی را پیگیری و اجرا نموده است از جمله طرح های اجرا شده که عملیات اجرائی زیر بنائی آن اخیراً خاتمه یافته و در شرف بهره برداری است طرح احداث مجتمع کارگاهی و نمایشگاهی مصالح ساختمانی کوثر شامل سه صنف آهنگر ( در و پنجره ساز) ، دوردگر و لوزام برقی و الکتریکی است که اهداف جنبی ذیل را نیز محقق می سازد :

الف – مزاحمتهای مشاغل مذکور ( سر و صدا ، آلودگی ، تردد وانتها و کامیونهای حمل بار ) در سطح شهر کاهش خواهد یافت .

ب: تجمیع صنوف و دسترسی خریداران و مشتریان به خدمات مذکور سهلتر شده و در فضای رقابتی ایجاد شده با کیفیت و قیمت مناسبتر تامین خواهد شد .

ج : با فراهم شدن فضای کارگاهی مناسب ، به لحاظ نور ، تهویه ، دسترسی ، در اختیار بودن امکانات مورد نیاز و وسعت کافی فعالیت صاحبین مشاغل مذکور و کارگران کار آنها آسانتر ، ایمن تر و باراندمان بیشتری انجام خواهد شد

د: با تجمیع صاحبین یک حرفه امکان همفکری و همکاری جهت تحقق امور رفاهی ، صنفی ، آموزش و ارتقاء سطح مهارتهای شغلی و … فراهم خواهد شد .

ه: آن دسته از صاحبین مشاغل فوق که فاقد کارگاه مناسب بوده و یا مستاجرند این امکان را خواهند یافت که صاحب کارگاه مناسب شده و فعالیت خود را توسعه دهند.

پیش نمایش
 • با توجه به اهداف طرح چند نقطه در حومه و اطراف شهر مورد شناسایی اولیه قرار گرفت و پس از بررسی و مقایسه مزایا و معایب گزینه ها ، قطعه زمینی به مساحت ۷۵/۷ هکتار واقعدر ضلع شرقی انتهای بلوار آزادگان به مختصات y= 3533259  وx=0244317 در انتهای  بلوار آزادگان ( نزدیک ورودی فرودگاه یزد ) برای این منظور مناسب تشخیص داده شد. محدوده مذکور ضمن دور بودن از مناطق مسکونی شهر از طریق بلوار آزادگان دارای دسترسی مناسب می باشد پس از درخواست از سازمان مسکن و شهر سازی و برگزاری جلسات کارشناسی  توجیهی زمین مذکور جهت تهیه طرح با کاربری مصوب در قبال اخذ وجه به موسسه کوثر واگذار گردید .

 • نتیجه مطالعات مذکور طی جلسات کارشناسی و پس از هماهنگی با اداره کل مسکن و شهرسازی و شهرداری یزد و انطباق آن با ضوابط و مقررات شهرسازی در کمیته آماده سازی سازمان مسکن و کار گروه مسکن و شهر سازی به تصویب رسید بر اساس طرح فوق مجموعه واحد های شهرک صنفی به ترتیب ذیل تقسیم بندی گردیده است .

  الف : بلوکهای A,B   شامل نمایشگاهی و کارگاهی جمعاً به تعداد ۱۲۷ قطعه برای صنف درودگران

  ب: بلوکهای C ,D  شامل نمایشگاهی و کارگاهی به تعداد ۱۱۷ قطعه برای صنف صنایع فلزی

  ج: بلوک E به  تعداد ۶۱ قطعه برای لوازم برقی و الکتریکی

  • به منظور سهولت دسترسی به شهرک صنفی ، خیابان ۲۰ متری موجود بطول ۴۶۰ متر از انتهای بلوار آزادگان به عنوان یکی از ورودیهای قوی طرح پیش بینی و با هزینه این موسسه زیرسازی و آسفالت گردیده است .
  • میدان مرکزی در قسمت میانی اراضی و خیابانهای داخلی بر عرضهای ۲۰ و ۱۸ و ۱۴و ۱۲و۱۰ متر جهت ارتباط و دسترسی به تمامی قطعات و واحد های شهرک بطول کلی ۲۵۰۰ متر در نظر گرفته شده است .
  • در مجاورت خیابانهای ۲۰ متری و ۱۸ متری و خیابان ورودی جمعاً به طول ۲۰۰۰ متر کانال دو منظوره جهت جمع آوری آبهای سطحی و هم چنین درختکاری پیش بینی شده است .
  • در اطراف میدان مرکزی فضاهای عمومی (سطوح خدمات) لازم شامل: کاربریهای اداری و تجاری به مساحت ۷۵۳ متر مربع ، ورزشی ۷۵۳ متر مربع ، فرهنگی مذهبی به مساحت ۷۴۱ متر مربع و جهانگردی، پذیرایی جمعاً بررسی به مساحت ۷۴۱ متر مربع و همچنین فضای سبز منظور شده است .
  • در طرفین کلیه خیابانها پیاده رو به منظور تامین امنیت عابرین و بستر مناسب برای احداث تاسیسات آب و برق در نظر گرفته شده است .
  • به منظور تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات فلزی ، چوبی و لوازم الکتریکی قطعات مجاور خیابانهای اصلی (۱۸و ۲۰ متری ) بعنوان واحد های نمایشگاهی جهت عرضه محصولات و تولیدات مربوط به فعالیت شهرک و سایر قطعات و واحد ها بعنوان کارگاههای تولیدی تعیین شده است .

   

 • پس از تهیه طرح مجموعه و تصویب آن در مراجع ذیربط برای طرح مذکور اسناد مناقصه عملیات اجرائی شهرک در سه بخش تهیه گردید :

  الف : عملیات خاکی ، بتنی و آسفالت معابر و خیابانهای شهرک با برآورد اولیه

  ب: عملیات اجرای شبکه انتقال و توزیع برق شهرک با برآورد اولیه

  ج : عملیات اجرای شبکه انتقال و توزیع آب  شهرک با برآورد اولیه

  پس از برگزاری مناقصه ردیفهای الف و ب به ترتیب شرکت فرش راه یزد برای اجرای عملیات خاکی و احداث معابر و آسفالت پروژه و شرکت نصر نیرو جهت اجرای شبکه انتقال و توزیع برق شهرک برنده مناقصه شده و نسبت به عقد قرارداد اجرای کار اقدام گردیده است همچنین جهت تسریع در تامین آب شهرک اجرای شبکه انتقال و توزیع آب با شرکت آب و فاضلاب یزد منعقد گردید و شبکه خطوط اصلی از بلوار آزدگان تا محل مجتمع و سپس سبکه گذاری داخلی پروژه در کلیه شبکه ها توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب انجام شده است .

  • پیمانکاری : شرکت فرش راه یزد
  • مبلغ پیمان ۳.۶۳۸.۹۸۷۸۳۴ ریال
  • مدت پیمان : ۷ ماه
  • تاریخ تحویل زمین : ۱۰/۷/۱۳۸۹
  • دوره تضمین : ۲۴ ماه
  • ضریب پیمان : ۸% + نسبت به برآورد فهرست راهنمای سال

  حجم عملیات اصلی آماده سازی به شرح ذیل است :

  • طول کلی خیابانهای داخلی و دسترسی : ۳۰۰۰ متر
  • حجم عملیات خاکبرداری : ۱۰۰۰۰ متر مکعب
  • حجم عملیات خاکریزی : ۳۰۰۰ متر مکعب
  • حجم بیس مصرفی : ۳۵۰۰ متر مکعب
  • حجم بتن ریزی : ۳۵۰ مکتر مکعب
  • حجم شفته آهکی : ۳۰۰ متر مکعب
  • سنگ جدول : ۷۵۰۰ متر طول
  • آسفالت : ۳۶۰۰۰ متر مربع
  • به منظور کاهش هزینه های اجرائی و تسریع در کار ، همزمان با اجرای عملیات خاکی خیابانها با ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران آب و برق و آماده سازی نسبت به حفر کانال و لوله گذاری شبکه انتقال و توزیع آب و احداث حوضچه های شیر فلکه و نصب اتصالات مورد نیاز همچنین حفر چاله و تهیه و نصب تیرهای برق فاز متوسط و فشار ضعیف پروژه اقدام گردید .
  • انجام همزمان عملیات سه گانه مذکور اگرچه کار پیمانکاران را تا حدودی دشوار نمود و هماهنگی و مدیریت دقیق تری را از جانب عوامل کارفرما طلب می کرد اما باعث تسریع در اجرای مجموعه کارها و کاهش هزینه و حذف دوباره کاری گردید به ترتیبی که مجموعه عملیات اجرائی در نیمه پاییز سال ۱۳۸۹ شروع شد و در اوایل تابستان ۱۳۹۰ تمامی خیابانهای دسترسی و داخلی شهرک آسفالت شده و دارای شبکه آب و برق و روشنایی  می باشد
  • ضمناً به منظور افزایش کیفیت و تامین زیبایی ظاهری مناسبتر کلیه سنگ جدولهای پروژه از نوع کارخانه ای و از کارخانه شن زار تهران با مقاومت ۴۰۰ تهیه و نصب شده است .
  •  تهیه طرح معماری

  به منظور ساخت و سازهای با الگوی معماری و رعایت استاندارد های ساختمانی ، بدنه سازی ، ارتفاع ، نوع مصالح در نماچینی تراکم ساختمانی ۳۳ تیپ طرح معماری با ابعاد مختلف شامل پلانهای زیر زمین ، همکف ،نیمه طبقه – بام ، مقاطع ، نمای واحد و هم چنین الگوهای پیشنهادی برای واحد های نمایشگاهی توسط مهندسین مشاور تهیه که در جلسه کمیته فنی موسسه به تصویب رسید سپس به دبیرخانه کارگروه مسکن و شهرسازی جهت تائید و ارسال به شهرداری جهت اجرا ارسال گردید .

  1. گزارش شرح عملیات تامین برق مجموعه

  الف:درخواست انشعاب وطراحی پروژه

  1.  درخواست ۳۰۰ انشعاب سه فاز ۲۵ آمپر (۱۵ کیلووات) از شرکت توزیع برق
  2. بررسی فنی واقتصادی مقدماتی طرح شامل بررسی فیدر۲۰کیلوولت تغذیه کننده مجتمع و پست فوق توزیع مربوطه جهت طراحی داخل مجتمع سه سناریو مختلف بررسی و از نظر فنی و اقتصادی بهترین سناریو انتخاب گردیدکه مزایای طرح انتخابی بدین شرح می باشد

  – حذف شبکه فشار ضعیف وهزینه های اجرایی آن و کاهش تلفات شبکه باتوجه به حذف شبکه فشار ضعیف بالابردن کیفیت برق تحویلی وجلوگیری از افت ونوسان ولتاژ واحدها  افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی ها کاهش هزینه تلفات انرژی سالیانه به مبلغ تقریبی ۲۱۰ میلیون ریال

  ب: نحوه خرید انشعاب انرژی

  1.  عقد قرار داد واگذاری انشعاب با شرکت توزیع نروی برق استان وپرداخت مبلغ  ۰۰۰/۴۴۱/۹۴۵ ریال بابت هزینه انشعاب کلیه واحدها به میزان ۱۵ کیلووات برای هر واحد و اخذ تخیف هزینه های نیرو رسانی
  2. مشخص شدن تعهدات فنی مؤسسه بر اساس طرح

              ج: تعهدات ومشخصات فنی پروژه

  • احداث ۳۷۵ متر کابل زمینی کراسلینک (۱۲۰*۱)۴ مسی
  • احداث ۱۸۵۱ متر شبکه ۱۲۰ *۳ آلومنیوم فولاد با آرایش یکطرفه کامل و تخت از پست فوق توزیع تا محل مجتمع مسکن غدیر
  • نصب سه دستگاه سکسیونر گازی ۶۳۰ آمپر موتور دار بین  فیدر جدید الاحداث و فیدرهای  ۱ شمال؛ ۶ غرب؛ و ۴ شمال
  • احداث ۱۲۰۰ متر شبکه ۱۲۰* ۳ آلومنیوم فولاد با آرایش یکطرفه کامل در داخل مجتمع
  • احداث ۵ دستگاه ترانس هوایی ۵۰ کاوا
  •  احداث ۵ دستگاه کابینت توزیع ایستاده با طرح جدیدبا سه فیدر خروجی و کلید ۱۰۰۷۰ آمپر
  • احداث ۶۰ متر کابل ۱۶+۳۵*۳  از ترانس تا کابینت توزیع
  • احداث ۱۶ دستگاه ترانس هوایی  ۱۰۰   کاوا
  •  احداث ۱۶ دستگاه کابینت توزیع ایستاده با طرح جدیدبا سه فیدر خروجی و کلید ۲۵۰ آمپر
  • احداث ۱۹۲ متر کابل ۳۵+ ۷۰*۳ از ترانس تا کابینت توزیع
  • احداث ۹ دستگاه ترانس هوایی ۱۶۰ کاوا
  •  احداث ۹ دستگاه کابینت توزیع ایستاده با طرح جدید با سه فیدر خروجی و کلید ۲۵۰ آمپر
  • احداث ۱۰۸ متر کابل ۵۰+۹۵ *۳ از ترانس تا کابینت توزیع
  • احداث ۴۷۰ متر کابل زمینی(۷۰*۱)+(۳۵+۷۰ *۳)
  • احداث ۲۸۵۰ متر شبکه کابل خودنگهدار۱۶ +۱۶ *۲ جهت روشنایی معابر
  • نصب ۱۰۰ دستگاه چراغ ۷۰ وات پربازده با پایه یک متری

  د: نحوه خرید خدمات وتجهیزات

  تهیه اسناد مناقصه براساس شرایط پروژه وتهیه لیست مصالح تجهیزات وخدمات براساس تعداد وواحدکالابدون در نظر گرفتن قیمت پایه که که این روش با توجه به شرایط کاهش هزینه ها وقیمت تمام شده پروژه را در بر خواهد داشت.

  برگزاری مناقصه محدود بین ۵ پیمانکاران کلاس A مورد تاییدشرکت  توزیع برق بر اساس آیین نامه معاملات وایجاد فضای رقابت ومشخص نمودن پیمانکار برنده شرکت نصر نیروی یزد باختلاف ۲۰ میلون ریال با نفر دوم پس ازتشخیص منطقی بودن قیمتها توسط اعضا،پروژه  در قالب دو قرارداد تامین خدمات و تامین تجهیزات جمعا به مبلغ تقریبی ۵۵۰۰  میلیون شروع گردید.

  ه: عملیات اجرایی ونظارت

  1. شروع عملیات اجرایی ۱۵/۱/۹۰
  2. تکمیل برنامه زمانبندی اجرای پروژه جهت تحویل به موقع به متقضیان
  3. اخذ خدمات مشاوره جهت نظارت فنی وکنترل پیشرفت فیزیکی ومالی پروژه
  4. تعین ناظر مقیم توسط تحویل گیرنده پروژه
  5. نظارت براجرای پروژه بر اساس برنامه زمان بندی به تفکیک هر بخش وقرارداد

مهارت ما

وردپرس
سی اس اس
طراحی وب
طراحی گرافیک

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *