[heading text=”اطلاعات پروژه” tag=”h3″ align=”right”]

محل اجرای پروژه : ایران ، اصفهان
مهندس طراح : مهندس ساعدی
مهندس محاسب : مهندس عزیزی
مهندس تاسیسات : مهندس حسینی
کارفرما : آقای عزیز خانی اصفهانی
تاریخ شروع پروژه : شهریور ۹۴
تاریخ پایان پروژه : بهمن ۹۴

[heading text=”توضیحات پروژه” tag=”h3″ align=”right”]

نظر به ایجاد پاساژ شقایق در خیابان فرخی و عدم پارکینگ موردنیاز برای این مرکز پررفت و آمد، موسسه کوثر یزد در سال ۸۴ احداث یک پارکینگ طبقاتی را با اولویت واحدهای پاساژ شقایق در دستور کار خود قرار می‌دهد. به همین منظور موسسه در اواخرسال ۸۴ نسبت به خرید چندین پلاک شش دانگ در خیابان فرخی، انتهای کوچه حسینیه نقشین جمعاً با مساحتی بالغ بر ۱۱۰۰ مترمربع اقدام می‌کند.

مشاور در نظر گرفته شده طرحی را در ۴ طبقه شامل دو طبقه زیرزمین، طبقه هم‌کف و طبقه اول به صورت اسکلت بتونی و هر طبقه به مساحت ۷۳۳ مترمربع می‌نماید. براساس این طرح، در هر طبقه ۲۱ پارکینگ درنظر گرفته می‌شود. سپس به مشاور ابلاغ می‌گردد تا محاسبات را به گونه‌ای لحاظ کند تا از پشت‌بام این مجموعه نیز به عنوان پارکینگ روباز استفاده شود.

شرکت جهادنصر در میان هفت شرکت با مبلغ پیشنهادی بالغ بر ۴۴۰۰ میلیون ریال برنده مناقصه می‌شود و قراردادی ۶‌ ماه با شرکت مذکور منعقد می‌گردد. ضمن آن که همزمان نسبت به تغییرکاربری زمین مزکور از مسکونی به پارکینگ در کمیسیون ماه ۵ اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

[heading text=”ایده های طراحی در این پروژه” tag=”h3″ align=”right”]

نظر به ایجاد پاساژ شقایق در خیابان فرخی و عدم پارکینگ موردنیاز برای این مرکز پررفت و آمد، موسسه کوثر یزد در سال ۸۴ احداث یک پارکینگ طبقاتی را با اولویت واحدهای پاساژ شقایق در دستور کار خود قرار می‌دهد. به همین منظور موسسه در اواخرسال ۸۴ نسبت به خرید چندین پلاک شش دانگ در خیابان فرخی، انتهای کوچه حسینیه نقشین جمعاً با مساحتی بالغ بر ۱۱۰۰ مترمربع اقدام می‌کند.

مشاور در نظر گرفته شده طرحی را در ۴ طبقه شامل دو طبقه زیرزمین، طبقه هم‌کف و طبقه اول به صورت اسکلت بتونی و هر طبقه به مساحت ۷۳۳ مترمربع می‌نماید. براساس این طرح، در هر طبقه ۲۱ پارکینگ درنظر گرفته می‌شود. سپس به مشاور ابلاغ می‌گردد تا محاسبات را به گونه‌ای لحاظ کند تا از پشت‌بام این مجموعه نیز به عنوان پارکینگ روباز استفاده شود.

شرکت جهادنصر در میان هفت شرکت با مبلغ پیشنهادی بالغ بر ۴۴۰۰ میلیون ریال برنده مناقصه می‌شود و قراردادی ۶‌ ماه با شرکت مذکور منعقد می‌گردد. ضمن آن که همزمان نسبت به تغییرکاربری زمین مزکور از مسکونی به پارکینگ در کمیسیون ماه ۵ اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

[heading text=”اعضای پروژه” tag=”h3″ align=”right”]

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *