حوزه مدیریت

غلامرضا پور فلاح غلامرضا پور فلاح مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
غلامرضا پور فلاح مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جزئیات پروفایل
علی اکبر جعفری ندوشن علی اکبر جعفری ندوشن عضو غیر موظف هیئت مدیره
علی اکبر جعفری ندوشن عضو غیر موظف هیئت مدیره جزئیات پروفایل
علی افخمی علی افخمی مشاورمدیرعامل درامورسرمایه گذاری
علی افخمی مشاورمدیرعامل درامورسرمایه گذاری جزئیات پروفایل
حسینعلی کریمی یزدی حسینعلی کریمی یزدی مشاورمدیرعامل درامور بازرگانی
حسینعلی کریمی یزدی مشاورمدیرعامل درامور بازرگانی جزئیات پروفایل
محسن طالبی محسن طالبی مدیر روابط عمومی
محسن طالبی مدیر روابط عمومی اداره کردن وظایف و شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب، بین سازمان و جامعه جزئیات پروفایل
مسلم بیگی مسلم بیگی مسئول واحد حقوقی
مسلم بیگی مسئول واحد حقوقی برقراری ارتباط با مراجع حقوقی و قضایی جهت پیگیری و انجام وظایف محوله و انعکاس نظرات این مراجع در زمینه ­های مرتبط با وظایف سازمان به واحدهای ذیربط جزئیات پروفایل
محمد نمازی محمد نمازی مسئول فناوری اطلاعات
محمد نمازی مسئول فناوری اطلاعات مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه جزئیات پروفایل
ابوالفضل اقتصادی ابوالفضل اقتصادی مسئول دفتر مدیر عامل
ابوالفضل اقتصادی مسئول دفتر مدیر عامل مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیر عامل و ارتباط مدیریت با ارباب رجوع جزئیات پروفایل

حوزه مالی و اداری

مجید نصیری مجید نصیری مدیر مالی و اداری
مجید نصیری مدیر مالی و اداری مسئولیت مستقیم کلیه فعالیتهای اداری ، پرسنلی، مالی و نقلیه موسسه کوثر یزد جزئیات پروفایل
فاطمه تیموریان مسئول دفتر مدیر مالی و اداری
فاطمه تیموریان مسئول دفتر مدیر مالی و اداری جزئیات پروفایل
رضا رضائی رضا رضائی مسئول حسابداری
رضا رضائی مسئول حسابداری برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب جزئیات پروفایل
نادر رضائی نادر رضائی مسئول امور اداری
نادر رضائی مسئول امور اداری جزئیات پروفایل
محسن آراسته محسن آراسته مسئول امور قراردادها
محسن آراسته مسئول امور قراردادها انجام تشریفاتی از قبیل مناقصه یا مزایده و ترتیبات در حقوق و قراردادهای اداری جزئیات پروفایل
مهدی اکبری مهدی اکبری کارشناس حسابداری
مهدی اکبری کارشناس حسابداری جزئیات پروفایل
رضیه باقیان رضیه باقیان کارشناس حسابداری
رضیه باقیان کارشناس حسابداری جزئیات پروفایل
اکرم ابوئی اکرم ابوئی مسئول دبیرخانه
اکرم ابوئی مسئول دبیرخانه اداره امور دفتری سازمان بر اساس روش‌های تدوین شده و معین و عهده دار گردش مکاتبات و مراسلات اداری جزئیات پروفایل

حوزه سرمایه گذاری و بازرگانی

محمد رضا محمدی محمد رضا محمدی مدیر سرمایه گذاری و امور بازرگانی
محمد رضا محمدی مدیر سرمایه گذاری و امور بازرگانی مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری جزئیات پروفایل
حسین فلاح پور مسئول دفتر مدیر سرمایه گذاری
حسین فلاح پور مسئول دفتر مدیر سرمایه گذاری جزئیات پروفایل
زهره طاهر نژاد زهره طاهر نژاد مسئول واحد فروش
زهره طاهر نژاد مسئول واحد فروش مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری جزئیات پروفایل
مهدی حرآبادیان مهدی حرآبادیان کارشناس فروش
مهدی حرآبادیان کارشناس فروش جزئیات پروفایل
رقیه رضائی رقیه رضائی مسئول دفتر کارگزاری کوثر
رقیه رضائی مسئول دفتر کارگزاری کوثر ارائه خدمات تحت نظارت شهرداری یزد :
– صدور پروانه
– تفکیک
– تغییر کاربری
– عدم خلافی
– پایان کار
– پاسخ نامه ها و استعلامات
جزئیات پروفایل
سیده صفورا علوی سیده صفورا علوی کارشناس واحد سرمایه گذاری
سیده صفورا علوی کارشناس واحد سرمایه گذاری فعالیت در امر تسهیل و افزایش میزان فروش جزئیات پروفایل
عاطفه رعیتی عاطفه رعیتی کارشناس واحد سرمایه گذاری
عاطفه رعیتی کارشناس واحد سرمایه گذاری جزئیات پروفایل

حوزه فنی و مهندسی

ناصر مساح ناصر مساح مدیر فنی مهندسی
ناصر مساح مدیر فنی مهندسی نظارت مستمر و عالیه بر روند اجرای پروژه های مصوب سالیانه جزئیات پروفایل
احسان باستانی احسان باستانی مسئول دفتر مدیر فنی و مهندسی
احسان باستانی مسئول دفتر مدیر فنی و مهندسی جزئیات پروفایل
زهرا زارع زهرا زارع کارشناس فنی
زهرا زارع کارشناس فنی جزئیات پروفایل
مهران غفوری کارشناس آرشیو فنی
مهران غفوری کارشناس آرشیو فنی جزئیات پروفایل
سید رضا کمال آبادی مسئول بهره برداری
سید رضا کمال آبادی مسئول بهره برداری جزئیات پروفایل
سید علیرضا کلانتری کارشناس فنی
سید علیرضا کلانتری کارشناس فنی جزئیات پروفایل
مهدی دهستانی مشاور فضای سبز
مهدی دهستانی مشاور فضای سبز جزئیات پروفایل
امیر حسین بحری مشاور نقشه برداری
امیر حسین بحری مشاور نقشه برداری انجام خدمات تحویل زمین و کنترل نقشه های مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند یزد جزئیات پروفایل
ذبیح اله کافی کارشناس فنی
ذبیح اله کافی کارشناس فنی جزئیات پروفایل
علی محب الخامس کارشناس برق
علی محب الخامس کارشناس برق جزئیات پروفایل
امید رضا فرقانی کارشناس فضای سبز
امید رضا فرقانی کارشناس فضای سبز جزئیات پروفایل