صفحه نمونه کار استاندارد

نامگذاری خیابان ها و میادین اصلی و فاز ۱ و ۲ باغات
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ بدون نظر پروژه های اتمام رسیده, صفحه اول

نامگذاری خیابان ها و میادین اصلی و فاز ۱ و ۲ باغات

با توجه به اینکه فلسفه وجودی مجموعه فرهنگی گردشگری کوثر تامین منابع مالی جهت انتقال آب به استان است، نامگذاری ها نیز با مبنا قرار گرفتن آب در مفهوم گسترده آن و رعایت این نکات:

 1. نام های انتخابی حاوی ارزش های بلند بوده، از زیبایی و مفاهیم عمیق برخوردار باشد
 2. نام ها جذاب بوده، استفاده از آنها با طبع انسانی منطبق باشد
 3. استفاده از نام ها آسان باشد
 4. با ویژگی های شهر یزد و کاربری های ...
ادامه مطلب
طراحی مجموعه مبل و روشنایی مجتمع کاریزبوم
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ بدون نظر پروژه های اتمام رسیده, صفحه اول

طراحی مجموعه مبل و روشنایی کاریزبوم

قرارداد طراحی این پروژه در زمینی به وسعت تقریبی ۶۰ هکتار در تاریخ ۱۶/۹/۹۳ با مهندسین مشاور آتک برای مدت یک سال منعقد گردیده تا در سه قسمت :

 1. طراحی مرحله اول
 2. طراحی مرحله دوم
 3. تهیه طرح آماده سازی زمین

صورت گیرد. در حال حاضر مشاور در حال تهیه فاز صفر است و در این مرحله گزارش ها و کانسپ های متعددی را ارائه نموده که هنوز مورد تایید هیات داوری قرار نگرفته است.

به موازات تهیه این طرح مطالعات اقتصادی مجموعه مبل و روشنایی نیز در حال انجام ...

ادامه مطلب
کاشت ، آبیاری ، بهره برداری و نگهداری فضای سبز و خیابانهای باغشهر
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ بدون نظر پروژه های جاری, صفحه اول

الف) تهیه، حمل و غرس گونه های گیاهی درختی مثمر و غیر مثمر و نگهداری و بهره برداری به مدت سه سال بشرح جدول تهیه و تأیید شده توسط کارفرما در رفیوژهای کناری و میانی بلوارها، به طول تقریبی ۱۲۰۰۰ متر و معابر فرعی به طول تقریبی ۱۵۰۰۰ متر در فاز یک مجتمع فرهنگی، تفریحی، گردشگری کاریزبوم

ب) حفظ و نگهداری و اجرای عملیات داشت بر روی فضای سبز کاشته شده در سال زراعی ۹۳-۹۲ به طول تقریبی ۵۷۵۰ متر که جمعاً حدود ۱۹۰۰ اصله درخت می باشد.

ادامه مطلب

عملیات احداث ادامه خیابانهای شماره ۲و۴و۸ اراضی ۲۰۰۰ هکتاری مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزبوم
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ بدون نظر پروژه های اتمام رسیده, صفحه اول

عملیات احداث ادامه خیابانهای ۲، ۴و ۸  شهر یزد مطابق با نقشه های اجرایی، دستور کار و نقشه های ارائه شده از طرف دستگاه نظارت

 • خاکبرداری ادامه کانال سیل بند
 • اصلاح ورودی میدان سلام در قسمت ورودی خیابان ۴ جنوبی
 • عملیات زیرسازی و تعویض خاک کشاورزی خیابان ۴ شمالی
 • عملیات زیرسازی و تعویض خاک کشاورزی خیابان ۲
ادامه مطلب