تاکید عضو شورای شهر یزد برای جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز

عضو شورای شهر یزد گفت: آب از عناصر مهم طبیعت است که این کمیسیون برای مدیریت منابع آب شهر، جدا سازی آب شرب از آب مورد نیاز برای آبیاری درختان را در دستور کار قرار داده و با صرف هزینه میلیاردی، آب خام برای آبیاری درختان شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

[…]

جلسه مشارکت سرمایه گذاری بصورت مجازی

جلسه ای بصورت تصویری با حضور دکتر نصیری مدیرعامل موسسه کوثر و دکتر جمالی مدیرعامل گسترش سرمایه گذاری دانشگاه تهران تشکیل شد و در خصوص چگونگی سرمایه گذاری و گسترش آن بحث و تبادل نظر شد ، مقرر شد به زودی تفاهم نامه همکاری و سرمایه گذاری تنظیم و اجرا گردد. شرکت سرمایه گذاری  آرمان آتی یکی[…]