آیا هر آبی برای آشامیدن مناسب است ؟

آیا هر آبی برای آشامیدن مناسب است ؟

آبی برای آشامیدن مناسب است که عوامل فیزیکی ، شیمیائی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت و یا درازمدت در مصرف کننده ایجاد ننماید .

آب برای آشامیدن باید بی رنگ ، بی بو ، فاقد طعم ، شفاف ، فاقد عناصر شیمیائی مضر و عوامل بیماری زا در آن وجود نداشته باشد .

[…]

ویژگی های منابع تامین آب آبهای سطحی

ویژگی های منابع تامین آب آبهای سطحی

آبهای سطحی منبع اصلی آب مصرفی مردم است زیرا که بیشتر آب شهرهای بزرگ از منابع سطحی تهیه می شود. آبهای سطحی از دو منبع نزولات جوی و آبهای زیرزمینی تامین می شوند.
آبهای زیرزمینی

[…]

آب ارزنده ترین هدیه ی خداوند

آب ارزنده ترین هدیه ای است که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است . آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی همه موجودات زنده است . آب عنصر اصلی سازنده جهان هستی است . آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارد .

[…]

عقد قرارداد ساخت مخزن متعادل ساز

عقد قرارداد ساخت مخزن متعادل ساز با حضور مدیر عامل موسسه کوثر و مدیرعامل شرکت پایبند آب کوشا و اعضای شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ای قرار داد امضا شد. با بهره برداری این پروزه در سال آینده ظرفیت تصفیه خانه تکمیلی افزایش و کیفیت آب خروجی تصفیه خانه نیز ارتقا خواهد یافت . [...]

آب

حجم آب موجود بر روی کره زمین همواره ثابت بوده وهست.زندگی تمامی موجودات زنده مانند،انسانها،جانوران،وگیاهان بطور مستقیم به آب وابسته است.آب نه تنها برای مصارف آشامیدن وکارهای روزمره کاربرد دارد بلکه برای حل مشکلات صنایع وکاربردهای کشاورزی نقش اصلی وعمده را دارد.

[…]

امضا تفاهم نامه انتقال آب از دریای عمان به یزد و اصفهان

امضا تفاهم نامه انتقال آب از دریای عمان به یزد و اصفهان
با حضور استانداران یزد و اصفهان در خصوص انتقال آب از دریای عمان مقرر گردید موسسه کوثر یزد و شرکت انتقال آب اصفهان عهده دار این تصمیم مهم شوند.
[…]

بررسی اصول باغشهر ها ( بخش اول )

ایده باغشهر در شهرسازی غرب به عنوان ایدهای مهم در خلق مجتمع های پایدار و برای ارتباط بیشتر با محیط اطراف،در قرن نوزدهم ظهور کرد و با تحقیق هاوارد به منظور ایجاد تعادل میان زندگی شهر و روستا، در ادبیات شهرسازی آن زمان مطرح شد.

[…]

باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش آخر)

در پایان نتیجه میگیریم باغشهرها نه تنها عامل گسترش محیط زیست و تغییر شرایط آب و هوایی هستند بلکه میتوان از آنها به عنوان عامل اصلی گسترش حیات و ایجاد روحیه ای سلامت در بین مردمِ شهر یاد کرد.

[…]