اطلاعیه شماره ۲۰ مجتمع کاریزلند
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ بدون نظر اطلاعیه
قابل توجه متقاضیان خرید اراضی مجتمع کاریزلند متقاضیانی که قصد خریـد زمین از مالکیـن مجتمع فرهنگـی تفریحـی گردشگری کاریزلند دارند خواهشمند است به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالـی قبل از اقدام به خرید زمین با مالک قطعـه به دفتـر مرکزی موسسـه کوثر مراجعه و از مالکیت و تسویه حساب مالـی آن اطمینان حاصـل
ادامه مطلب
اطلاعیه شماره ۱۹ مجتمع کاریزلند
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ بدون نظر اطلاعیه
قابل توجه مالکین محترم فاز ۱ و ۲ و پیمانکاران عملیات خاکی :  پیرو اطلاعیه های قبلی با توجه به احتمال ایراد خسارت به لوله ها و کابلهای انتقال و توزیع برق که در پیاده روها قرار دارد لازم است خاکبرداری و پی کنی مربوط به دیوارکشی اضلاع مجاور خیابان توسط کارگر انجام شود . بدیهی است
ادامه مطلب