جلسه هیئت مدیره موسسه با مشاور آب و آبفا وزارت نیرو
2017/12/16 بدون نظر اخبار مؤسسه
بازدید و جلسه هم اندیشی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه کوثر بهمراه سرکار خانم دکتر ترابی مشاور آب و آبفا وزارت نیرو و مدیر عامل آب منطقه ای استان و هیئت همراه ایشان روز یکشنبه در محل پروژه مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد در جلسه
ادامه مطلب