بازدید مدیر عامل موسسه کوثر یزد از فضای سبز عمومی و خصوصی مجتمع کاریزلند
2018/10/13 بدون نظر اخبار مؤسسه
بازدید مدیر عامل موسسه کوثر یزد از فضای سبز عمومی و خصوصی و تاسیسات آبیاری مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کاریزلند باهمراهی کارشناس فضای سبز مجتمع کاریزلند
ادامه مطلب