گرامیداشت روز درختکاری با حضور مدیرعامل ،مدیران و کارکنان

به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری با حضور مدیرعامل ،مدیران و کارکنان موسسه کوثر حدود 50 نهال غرس شد.امید که ریه تنفسی این سرزمین توسط ساکنانش همیشه برقرار و مانا باشد