کلنگ زنی مسیر تندرستی پارک بزرگ کوه کاسه

امروز با حضور استاندار یزد و رییس هییت امنا موسسه کوثر، معاون عمرانی استانداری،رئیس شورای شهر یزد و شهردار یزد کلنگ مسیر تندرستی پارک بزرگ کوه کاسه به زمین زده شد.

پارک کوه کاسه با این مسیر به جاده یزد تفت متصل خواهد شد.