کاشت نهال در پارک جنگلی کاریزبوم

به مناسبت روز جهانی خاک با حضور استاندار محترم یزد،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از مسئولین استان مراسم ویژه ای در پارک در حال احداث کاریزبوم برگزار شد.و مسئولین استان به کاشت نهال اقدام نمودند.