موقعیت جغرافیایی مجتمع تفریحی فرهنگی توریستی کوثر یزد

موقعیت جغرافیایی و مشخصات طرح مجتمع تفریحی فرهنگی توریستی کوثر یزد (بهمراه نام معابر و شماره قطعات فاز 1 و 2 اسکان موقت) در سیستم نقشه جهانی OpenStreetMap


View Larger Map