مشارکت مالک سبزاندیش کاریزبوم در توسعه فضای سبز فاز دو

🔷به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد، یکی از محوطه های فضای سبز فاز دو قطعات باغ ویلایی مجتمع فرهنگی تفریحی گردشگری کاریزلند کوثر با همت و مشارکت یکی از مالکین این مجتمع، کشت و توسعه یافت.

🔸روابط عمومی موسسه کوثر یزد
🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir (http://iinstagram.com/ksr_ir)

[hm_sliders type=”owl_slider” id=”9349″]