مراقبت از باغ در پاییز (بخش چهارم)

اسرار شکل گیری تاج های درختان میوه

مراقبت از باغ در سقوط درختان هرس، همانطور که قبلا ذکر شد. اما باید به صورت شبهه ای انجام شود، اما با تکیه بر هنجارهای تعیین شده. درختان جوان را خیلی قطع نکنید. این رشد خود را تسریع می کند و زمان به دست آوردن میوه ها را کوتاه می کند. برای تشکیل یک درخت اسکلت قوی، شما باید تنها یک شاخه اصلی را ترک کنید، و همه رقبا باید حذف شوند. اگر رشد سالانه این گیاه خیلی ضعیف باشد، شما باید یک هرس قوی تر را اجرا کنید. زمان هایی وجود دارد که بهتر است یک شاخه بزرگ را حذف کنیم تا به طور مداوم بسیاری از افراد کوچک را حذف کنیم. اگر قطر برش بیش از 1 سانتیمتر باشد، باید با لارو باغی، روغن مایع روغن یا رنگ روغن درمان شود.

درختان هرس باید پس از سقوط برگ و قبل از شروع یخ زدگی انجام شود. شاخه هایی وجود دارند که از زاویه های مختلف از محور حرکت می کنند و باید برداشته شوند. تراشیدن هر درخت یک کار فردی است. شدت روش بستگی به نوع و درجه گیاه دارد. اگر درخت از یخ زدگی رنج می برد، سپس موی آن باید بهار به تعویق افتد. سپس منطقه شكست زده می شود. برای درختان و درختچه های قدیمی، شما می توانید هرس قوی برای جوان سازی گیاه استفاده کنید. تمام زباله ها باید از باغ خارج شوند و سوخته شوند. تمام ابزار ها باید به گونه ای شبیه باشند تا در طی مراحل پوست از گیاهان برداشته نشود.

 

ادامه دارد . . .