مراقبت از باغ در پاییز (بخش سوم)

هرس درختان

هرس کردن درختان میوه معمولا دو بار در سال انجام می شود. این باید در دوره های بهار و پاییز انجام شود. روش برای آماده سازی گیاهان برای زمستان را در نظر بگیرید. هرس کردن باغ در پاییز پس از اوپال همه شاخ و برگ، اما قبل از شروع فراست عبور می کند. کارشناسان می گویند که این روند باعث افزایش تولید در سال آینده می شود. اما شما نمی توانید از آن استفاده کنید. بهتر است قوانین خاصی را دنبال کنید تا به درختان آسیب نرسانید. یکی از اهداف هرس کردن، احیای شاخه ها برای بهبود جریان هوا و نفوذ به اشعه خورشید به کل تاج درخت است. و برای جوانه های جوان، این روش برای ایجاد تاج صحیح انجام می شود. در مورد درختان بالغ، نازک شدن آنها در برش شاخه هایی است که به سمت تنه یا پایین می روند. آنها مورد نیاز نیستند همچنین شاخه هایی را که با دیگران متصل می شوند حذف کنید. بنابراین تاج درست شده است. شاخه ها باید به طور مساوی در همه جهات توزیع شود. بنابراین گیاه نور را به اندازه کافی دریافت می کند.

یک عامل مهم کوتاه کردن شاخه ها است که برای کنترل رشد آنها انجام می شود و مسیر را در جهت دلخواه تنظیم می کند. ساده ترین روش هرس کردن این است که پروسه های خشک یا بیماری را حذف کنید. آنها باید از باغ خارج شوند و سوخته شوند. این کار به این صورت انجام می شود که بیماری به سایر درخت ها گسترش نمی یابد. گرسنگی شاخه های خشک سبب آسیب نمی شود. این روش دستکاری اضافی لازم نیست. اما شاخه های بیمار، در واقع، زنده هستند. مکان های برش آنها برای یک درخت مانند زخم های باز است. آنها باید پردازش شوند. برای انجام این کار، بهتر است از روغن مایع روغن یا رنگ روغن استفاده کنید. همچنین به خوبی درختان را آب می کند و پس از هرس کردن کود را به خاک اضافه می کند.

 

ادامه دارد . . .