لزوم همکاری مالکین در جمع آوری سگ های ولگرد مجتمع

🔴مالکین محترم مجتمع کاریزلند کوثر

🔹موسسه کوثر در نظر دارد باتوجه به اهمیت حفظ و ارتقای امنیت و بهداشت مجتمع کاریزلند، نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد مجتمع اقدام کند.
🔹بر همین اساس واحد روابط عمومی این موسسه خواهشمند است نهایت همکاری را در راستای زنده گیری حیوانات به کار گرفته و از تولیدمثل سگ های خانگی و رهاسازی آنان در مجتمع جدا خودداری کنید.

◽️باتشکر | روابط عمومی موسسه کوثر یزد

🌐 http://ksr.ir
🆔 @ksr_ir
ℹ️instagram.com/ksr_ir (http://%E2%84%B9%EF%B8%8Finstagram.com/ksr_ir)