شرایط ویژه تسهیلات ساخت در پروژه کاریزلند

شرایط ویژه تسهیلات ساخت با وام قرض الحسنه 4 درصد و تا سقف 300 میلیون ریال برای آبادانی و عمرانی پروژه عظیم کاریزلند