جلسه هیئت مدیره موسسه با مشاور آب و آبفا وزارت نیرو

بازدید و جلسه هم اندیشی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه کوثر بهمراه سرکار خانم دکتر ترابی مشاور آب و آبفا وزارت نیرو و مدیر عامل آب منطقه ای استان و هیئت همراه ایشان روز یکشنبه در محل پروژه مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد در جلسه ای که به مدت 2 ساعت به طول کشید بعد از توضیحات مدیر عامل کوثر از فعالیت ها و اهداف این موسسه در خصوص استفاده بهینه از منابع آب تبادل نظر شد .